71 ) Syirik


Syirik boleh berlaku dalam lima perkara:

->Pertama : Syirik dalam iktikad.
Iaitu meyakini ada Tuhan selain Allah.
->Kedua : Syirik dalam ketaatan.
Iaitu mentaati manusia lebih daripada mentaati
Allah.
Sabda Rasulullah s.a.w:


”Tiada ketaatan kepada makhluk dalam
perkara maksiat kepada Pencipta”
(Riwayat Bukhari)


->Ketiga : Syirik dalam kasih sayang.
Iaitu mengasihi manusia atau harta benda lebih dari
mengasihi Allah.


->Keempat : Syirik dalam tawakal.
Iaitu berserah kepada manusia atau makhluk lebih
dari berserah kepada Allah.


->Kelima : Syirik dalam Ibadah.
Iaitu mengabdikan diri kepada
selain Allah.

0 comments:

Post a Comment